Over Geluk

Geluk is een emotie en betekent zoveel als ‘tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden’, ofwel ‘gelukkig zijn’. Wie gelukkig is heeft een vrolijk, tevreden, ontspannen en verheugd gevoel. 

In het boek “The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want” ,gebaseerd op haar wetenschappelijk onderzoek, stelt de Amerikaanse professor Sonja Lyubomirsky het volgende:

Ongeveer 50% van je geluk is bepaald: Grofweg de helft van de hoeveelheid geluk die je beleeft is vastgelegd in je genen. Van je ouders krijg je zowel in je DNA als in je opvoeding een zogenaamd ‘geluksstartpunt’ mee. Sommige mensen zijn dus inderdaad van nature ‘gelukkiger’ dan anderen, simpelweg omdat ze het van huis uit mee kregen.

Ongeveer 40% van jouw geluk bepaal jezelf en 10% wordt bepaald door je omgeving: Door van binnenuit je kijk op de wereld te veranderen kun je jouw geluk beïnvloeden. Jouw kijk op de wereld bepaalt namelijk voor een groot deel hoe je je voelt. Zoals jij je leven ervaart is je eigen keuze. Het leven is zo complex en groot dat jij er slechts een fractie van kunt zien, en het is maar net welke bril je opzet. De manier waarop je in de wereld staat kun je veranderen. En door die te veranderen zal je leven veranderen. Daarnaast is het belangrijk om je te omringen met positieve mensen, mensen die je willen helpen en je alles gunnen. (Waar je mee omgaat wordt je mee besmet zegt men ook wel)

Uiteraard zijn deze percentages een benadering en afhankelijk van de situatie waarin je leeft, maar het geeft ons een indicatie van hoeveel invloed we kunnen hebben op ons eigen geluk!

We hebben een groot aantal wetenschappelijke artikelen en onderzoeken over geluk gelezen. Daarnaast hebben we de Yale cursus “The Science of Well-Being” van professor psychologie Laurie Santos gevolgd.

Meer over geluk
Er is veel gepubliceerd over geluk, op de volgende pagina’s hebben wij de zaken die wij interessant vonden op een rij gezet.

Onderzoek naar geluk
Er wordt veel onderzoek gedaan naar geluk, hieronder de websites van een aantal interessante onderzoeksplatformen en organisaties.

Shawn Achor, wetenschapper aan Harvard University, zegt: ‘Wetenschappelijk gezien is gelukkig zijn een keuze’. Hij toont met zijn onderzoek aan dat je kunt leren om blij te zijn, in welke omstandigheden je je ook bevindt. Doorslaggevend hierbij is je veerkracht (je vermogen om te herstellen van stress en tegenslag).

Radboud Platform voor Geluk
Het Radboud Platform voor Geluk ontwikkelt onderwijs en maatschappelijke projecten op het gebied van geluk, met en voor geïnteresseerde partijen. Daarnaast doen we interdisciplinair onderzoek naar geluk. Zo hopen we een nieuwe perspectief op geluk en ter bevordering van geluk te scheppen.

The Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO)
The Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) is a scientific institute where happiness is studied. Happiness is defined as the subjective enjoyment of one’s life as a whole.

Boeken over geluk
Er zijn veel boeken geschreven over geluk, hieronder links naar een aantal boeken die wij de moeite waard vonden om te lezen:

The How of Happiness: A New Approach to Getting the Life You Want, Sonja Lyubomirsky

De logica van geluk, Mo Gawdat

Geluk voor kinderen, Leo Bormans

Veel geluk, Leo Bormans

Ikigai, Héctor Garcia

De kunst van het geluk, Dalai Lama

Op naar geluk, Ap Dijksterhuis

Geluk in de pocket, Pep Degens

Dichtgedachten over geluk, Martin Gijzemijter

Overige bronnen
Naast boeken, onderzoek en video’s hieronder nog een aantal andere interessante bronnen over geluk

International Day of Happiness
Since 2013, the United Nations has celebrated the International Day of Happiness as a way to recognise the importance of happiness in the lives of people around the world.